Energi og Indeklima

Energi

Energiklassen er et udtryk for, antallet af kilowattimer (kWh) du bruger til opvarmning, mekanisk ventilation, køling og varmt vand pr. m2 pr år.
Danmarks mål om uafhængighed af fossile brændsler i 2050 medvirker, at kravene til huses energiforbrug skærpes væsentligt de kommende år.

Hos Lund Huse tilbyder vi kun huse i fremtidssikre energiklasser. Det betyder for dig, at du spare mange penge på strøm og varme.
Du vælger selv hvor energibesparende dit hus skal være.

Vi beregner husets energiramme, blandt andet med brug af værktøjer fra Statens Byggeforskningsinstitut.

Huset trykprøves og gennemgås af eksterne energikonsulenter, som samtidig gennemgår og godkender den udførte energirammeberegning. Herefter udstedes husets energimærke.

Vælger du et selvforsynende hus i Lund Huse´s Plus Koncept tilsluttes huset ikke offentlig varmeforsyning. Vi sørger for at indhente dispensations godkendelse ved kommunen.

Hvilken energitype skal dit hus opføres i?

Lavenergi og Plusenergi

Huse opført i vores lavenergityper, opvarmes via offentlige forsyningsselskaber via f.eks. gulvvarme. Husenes høje isoleringsgrad, lavenergivinduer samt fuldautomatiske ventilation med varmegenvinding giver dig et meget lille varmeforbrug.

Huse opført som i vores plusenergityper, opvarmes via egne anlæg som jordvarmeanlæg, luft til vand varmepumpe, luft til luft varmepumpe, Med vores plusenergityper får du muligheden for at være helt uafhængig af offentlige varmeforsyninger.

Ventilation og luftkvalitet

I husene monteres moderne, fuldautomatiske ventilationsanlæg med varmegenvinding.

Mekaniske ventilationsanlæg holder indeluften fri for støv, pollen og andre generende partikler. Indeluften udskiftes konstant, gennem hele døgnet, med frisk udeluft, som anlægget filtrere inden indblæsning i husets opholdsrum, via de elegante aluminiums riste. Ventilationsanlæggets varmegenvindingssystem udnytter varmen fra den luft der fjernes til opvarmningen af den friske luft, inden den indblæses.

Husenes ventilationsanlæg er med til at skabe et fantastisk indeklima.

Solcelleanlæg

Husenes energibesparende klimaskærm, ventilationsanlæg og opvarmningsform, kan suppleres med strømproducerende solcelleanlæg med eller uden batteri.

Det betyder at du i vores plusenergityper har mulighed for at leve helt uden strøm og varmeregninger.

Energityper

Energitype BR18

– Et hus med et lavt energiforbrug.
– En højisoleret klimaskærm.
– Lavenergi vinduer og døre med 3-lags glas.
– Et tæt og trykprøvet hus.
– Opvarmning via moderne og designflotte radiatorer
– Komplet mekanisk ventilationsanlæg med fuldautomatisk styrring.
– Forberedt eftermontage af solcelleanlæg med rørføring til tag.

Energitype BR18 KOMFORT

– Et hus med et lavt energiforbrug.
– En højisoleret klimaskærm.
– Lavenergi vinduer og døre med 3-lags glas.
– Et tæt og trykprøvet hus.
– Opvarmning via gulvvarme i hele huset.
– Komplet mekanisk ventilationsanlæg med fuldautomatisk styrring.
– Forberedt eftermontage af solcelleanlæg med rørføring til tag.

Energitype PLUS

– Et hus med +energi.
– En højisoleret klimaskærm.
– Lavenergi vinduer og døre med 3-lags glas.
– Et tæt og trykprøvet hus. (BR18)
– Innovativ opvarmning via ventilationsanlægget med tilskud fra designflotte elradiatorer eller gulvvarmefelter.
– Komplet mekanisk ventilationsanlæg med fuldautomatisk styrring og opvarmning.
– Komplet 6kW solcelleanlæg.

Energitype PLUS KOMFORT AIR

– Et hus med +energi.
– Selvforsynende, med mulighed for at dispenserer for tilslutning til offentlig varmeforsyning.
– En højisoleret klimaskærm.
– Lavenergi vinduer og døre med 3-lags glas.
– Et tæt og trykprøvet hus. (BR18)
– Opvarmning via gulvarme i hele huset med tilskud fra en luft til vand varmepumpe.
– Komplet mekanisk ventilationsanlæg med fuldautomatisk styrring og opvarmning.
– Komplet 6kW solcelleanlæg.

Energitype PLUS KOMFORT GEO

– Et hus med +energi.
– Selvforsynende, med mulighed for at dispenserer for tilslutning til offentlig varmeforsyning.
– En højisoleret klimaskærm.
– Lavenergi vinduer og døre med 3-lags glas.
– Et tæt og trykprøvet hus. (BR18)
– Opvarmning via gulvarme i hele huset med tilskud fra et jordvarmeanlæg.
– Komplet mekanisk ventilationsanlæg med fuldautomatisk styrring og opvarmning.
– Komplet 6kW solcelleanlæg.

Vi sammensætter energityperne efter behov og husdesign. Hvis du har særlige ønsker som f.eks. strømlagring i eget batteri eller privat vindturbine finder vi altid en løsning.

Kontakt os, eller få tilsendt vores brochure

hvis du vil vide mere, om husenes Energi

Skriv et svar