Salgs- og Byggeforløbet

Hos lund huse bestræber vi os på, at give dig det bedst mulige overblik over byggeprojektet. Herunder kan du skabe dig et overblik over salgs- og byggeforløbet

Indgåelse af byggeaftale

Har du interesse i at bygge et lund hus, giver vi dig personlig rådgivning.
Når vi sammen har defineret dit drømmehus, samler vi et aftalegrundlag til dig.

Aftalegrundlagetbbestår af:
- Tilbudsbrev med tegninger, pris og beskrivelse af projektet.
- Aftalekontrakt med tilhørende bilag.

Som en ekstra service til dig, udfærdiger vi et byggebudget, hvor du har mulighed for at samle alle udgifter i forbindelse med dit nye hus. Herved har du det fulde overblik, hvilket giver ro i maven.

Myndighedsbehandling

Når aftalegrundlaget er på plads, påbegynder vi myndighedsbehandlingen, hvor vi udarbejder det nødvendige tegnings- og beskrivelsesmateriale til kommuen.

Hurtigst muligt, sender vi en ansøgning om byggetilladelse til din kommune, som herefter vil behandle sagen.
Vi tager os af alt nødvendigt kommunikation med kommunen i forbindelse med sagen.

Det er forskelligt fra kommune til kommune, hvor længe sagsbehandlingstiden vil tage. Ofte modtager vi din byggetilladelse inden for 4-6 uger.

Under myndighedsbehandlingen, foretager vi de nødvendige undersøgelser på din byggegrund, som jordbundsundersøgelse og landmålerbesøg.

Materialevalg

Samtidig med at kommunen behandler din byggesag fastlægger vi sammen med dig alle nødvendige valg som:
- Trægulve
- Fliser
- Inventar
- Emhættetype
- Armaturer
- EL
- Andre individuelle behov som fremgår af dit tilbudsbrev

Jordbundsundersøgelse

For at sikre at jorden, hvor huset skal ligge, har den nødvendige bæreevne, udfører vi en geoteknisk undersøgelse. Herved kan vi afgøre, om der kræves ekstra funderings arbejde, udover standard. Vi kan ydermere afgøre, hvilken forurenings klasse jorden har og om den kræver særlig deponering.

Skal der foretages nødvendig ekstraarbejde, aftales dette som en tillægsaftale til byggeaftalen, forud for fundamentarbejdets påbegyndelse.

(Vi tilbyder også at foretage den geotekniske undersøgelse, forud for indgåelse af byggeaftalen.)

Landmålerbesøg

Vi lader en landmåler inspicere din grund forud for afsætningen af dit nye hus. Herved sikres at alle oplysninger om grunden og dit nye hus´s beliggenhed er korrekte.

Ved inspektionen kan vi også afgøre om der, ved særlig specielle forhold, skal foretages nødvendig ekstraarbejde i form af skelafsætning eller andet.

Skal der foretages ekstraarbejde, aftales dette som en tillægsaftale til byggeaftalen, forud for fundament arbejdets påbegyndelse.

(Vi tilbyder også at lade landmåler inspicerer din grund, forud for indgåelse af byggeaftalen.)

Vejledende byggetidsplan

Når kommunen har givet byggetilladelse og alle projektets valg er fastlagt udfærdiger vi et hovedprojekt som består af interne detalje tegninger, ingeniørberegninger mm. Efter udførelse af hovedprojektet modtager du en vejledende byggetidsplan med opstart og forventet afleveringsdato.

Byggeriet

Vi påbegynder nu arbejdet på byggegrunden jf. den udleverede byggetidsplan.

Den ikke bæredygtige jord bortgraves og der etableres en bæredygtig sandpude.
Der etableres kloak, samt andre nødvendige forsyningsarbejder, hvorefter fundamentet støbes.
Efter en tørreperiode etableres råhuset, efterfulgt af en færdiggørelse.

Vi afholder byggemøder med dig under byggeforløbet.

Byggetiden er individuelt tilpasset omfanget af dit projekt. Nogle projekter har en kort byggeperiode på helt ned under 10-12 uger. Andre kan tage op til 30-40 uger. Byggegrunden, Husstørrelse, Materialer og Kompleksitet har betydning for byggetiden.

Afleveringsforretning

Ved byggeriets afslutning indkalder vi til afleveringsforretning.

På afleveringsforretningen gennemgår vi, sammen med dig, det nybyggede hus både inde og ude, hvorefter du kan flytte ind.

Kontakt os, eller få tilsendt vores brochure

hvis du vil vide mere, om lund huses byggeprocess

Skriv et svar