Tryghed

Tyverisikring

Sikkerhed mod tyveri giver trykhed og ro i maven.

Derfor tilbyder vi fordelagtige priser på komplette tyverialarmer.

Brandsikkerhed

Lund huse bygger på brandsikre konstruktioner.

Det er vigtig for os at skabe trygge omgivelser for dig og din familie. Derfor stiller vi store krav til husenes brandsikkerhed.
I projekteringsfasen af udviklingen af husene, brandanalyseres bærende og stabliserende bygningsdele, overflader og beklædninger, konstruktioner og flugtvejsforhold.

Derved sikre vi at husene overholder gældende brandkrav, vejledninger og erfaringer.

Forsikring

Som professionel byggefirma, er vi omfattet af loven om den obligatoriske byggeskadeforsikring. Byggeskadeforsikringen gælder i 10 år fra afleveringsdatoen og dækker dig mod evt. alvorlige byggeskader, som har særlig betydning for boligens levetid og funktionalitet.

Vi tegner og betaler forsikringen.

Det er vigtigt for os at aflevere et hus, af højeste kvalitet. Derfor bruger vi god tid på at kvalitetssikre både projektmaterialet, samt udførelse af kvalitetskontroller under husets opførelse.

Udover den obligatoriske byggeskadeforsikring og kvalitetskontroller, afholder vi selv 1- og 5 års-eftersyn. Her gennemgår vi huset, sammen med dig og sørger for hurtig udbedring, hvis der skulle findes skader, som følge af udførelsesfejl.

Kontakt os, eller få tilsendt vores brochure

hvis du vil vide mere, om lund huses sikkerhed

Skriv et svar